Sample menu:


Bureau Middelland is landelijk actief op het gebied van landschap,
cultuurhistorie, ecologie, natuurbeheer, milieu en recreatie.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het bieden van ondersteuning
bij projecten die worden uitgevoerd door adviesbureaus, terreinbeheerders,
onderzoeksinstituten, bedrijven en overheden zoals gemeenten
en waterschappen. Hierbij kan gedacht worden aan: projectvoorbereiding,
monitoren, bemonsteringen, gegevensverwerking, opstellen van
(deel)rapportages en nazorg.

Naast deze werkzaamheden worden ook uit de markt
verworven opdrachten uitgevoerd zoals het opstellen van landschaps
adviezen en inrichtingsplannen, flora en fauna quick-scans,
veldinventarisaties, houtmetingen, veldinventarisaties,
bewegwijzeren en onderhouden van wandelroutes.